baner

JEDNODUCHÉ
ÚČTOVNÍCTVO

Spracovanie jednoduchého účtovníctva je služba prevažne pre fyzické osoby u mňa dosť vyhľadávaná. Ale účtujem v jednoduchom účtovníctve aj občianske združenia a neziskové organizácie. Moji klienti sa sústredia na podnikanie a ja im zabezpečujem služby ohľadom vedenia a spracovania účtovníctva a celého chodu administratívy klienta.

PODVOJNÉ
ÚČTOVNÍCTVO

Z môjho portfólia firiem je spracovanie podvojného účtovníctva najžiadanejšia služba. Externé vedenia účtovníctva je už pre veľa malých a stredných firiem voľby číslo jeden. Nastavujem procesy jednotlivo pre každého klienta. Podľa jeho potrieb zabezpečujem kontrolu účtovnej agendy, vytváram štandardy a zabezpečujem včasné a odborné výstupy.

DAŇOVÁ
AGENDA

Vedenie účtovníctva je len prvá časť mojej práce, dôležitá a neoddeliteľná súčasť je daňová agenda. Najcitlivejšia práca je práve to, aby som sa klientovi venovala individuálne a preto daňovej agende venujem náležitú pozornosť. Služba je určená našim klientom štandardne.

MZDOVÁ
AGENDA

Žiadaná služba mojich klientov je mzdová agenda. Či ide o vedenie mzdovej agendy kompletne pre menšie spoločnosti. Dokážem zabezpečiť spracovanie agendy aj pre stredné veľké spoločnosti. Snažím sa zefektívniť všetky procesy a znížiť klientovi nálady.

Kompas - dane, s. r. o., Nerudová 6033/15, 917 02 Trnava | tvorba web stránok: fg Ateliér Trnava