Cenník

Uvedené ceny majú len orientačný charakter. Výsledná cena účtovných služieb záleží na individuálnej dohode s klientom, pričom sa zohľadňuje rozsah a povaha vyžadovaných prác. Pre viac informácií a vypracovanie presnej cenovej ponuky, nás kontaktujte.

Spracovanie jednoduchého účtovníctva

Cena za jednu položku 0,50 €

Počet zaúčtovaných položiek Paušál neplatca DPH Paušál platca DPH
1 – 50 50 € 50 €
51 – 100 60 € 100 €
101 – 200 90 € 150 €
201 – 300 150 € 200 €
300+ Po dohode s klientom Po dohode s klientom

Spracovanie podvojného účtovníctva

Cena za jednu položku 0,70 €

Počet zaúčtovaných položiek Paušál neplatca DPH Paušál platca DPH
1 – 50 100 € 100 €
51 – 100 130 € 150 €
101 – 200 180 € 200 €
201 – 300 250 € 250 €
300+ Po dohode s klientom Po dohode s klientom

Daňové priznania a štatistické výkazy

Právnické osobyod 150 €

Fyzická osoba – typ A od 30 €

Fyzická osoba – typ B od 50 €

DPH 15 € *

Súhrnný výkaz 10 € *

Intrastat dohodou

Štatistické hlásenia 15 €

Daň z motorových vozidiel 15 €

Daň z nehnuteľností 20 €

Mzdová agenda a personalistika

Zamestnanec 8 €

Evidencia nového zamestnanca, prihlášky, odhlášky, ostatné práce 15 €/hod

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 8 €

Poradenstvo a administratíva

Účtovné poradenstvo 15 € /hod

Administratívne práce nad rámec zazmluvnených 20 € /hod

Kompas - dane, s. r. o., Nerudová 6033/15, 917 02 Trnava | tvorba web stránok: fg Ateliér Trnava