O mne

Spoločnosť som založila na podnet mojich dlhoročných klientov, ktorým spracovávam účtovníctvo a kompletne sa o nich starám 18 rokov.

Na mojich klientov sa pozerám komplexne. Zabezpečujem im ekonomické a finančné služby, aby sa mohli venovať svojej podnikateľskej činnosti.

Ku každému klientovi pristupujem individuálne, aby som mu zabezpečila najlepšie služby bez straty času.

Na zabezpečenie najlepších služieb sa vzdelávam na školeniach, seminároch a kurzoch.

Všetky poznatky, ktoré získavam sa snažím pretaviť konkrétnemu klientovi, aby som mu poskytla výhodu – riešiť svoj biznis.

Za 18 rokov praxe som získala skúsenosti ohľadom právnických, fyzických osôb, platcov aj neplatcov DPH, občianskych združení, neziskových organizácii, správcovských spoločností...

„Diskrétnosť a transparentnosť je na prvom mieste u všetkých mojich klientov, ako aj ich problémy, plány či obchodné zámery.

Znižujem Vaše náklady.

Vy riešite svoje podnikanie, ja riešim vaše dane.

Na svet pozerám cez čísla.“

Kompas - dane, s. r. o., Nerudová 6033/15, 917 02 Trnava | tvorba web stránok: fg Ateliér Trnava